Om MU

Text från KRO riks hemsida:

Ett nytt sätt att tänka kring konstnärens arbete.

MU står för medverkans- och utställningsersättning och är en ekonomisk ersättning till konstnären för att visa sitt verk, som han eller hon äger, i en utställning.

Det statliga ramavtalet som trädde i kraft 1 januari 2009 ger konstnären ett erkännande och ekonomisk ersättning utifrån sin arbetsinsats i samband med en utställning. Avtalet har blivit normerande för hela bildkonstscenen.

MU-kampanjen är en rikstäckande informations- och utbildningskampanj till alla parter kring implementering av de olika avtalen och kunskap om förhandling. Kampanjen riktar sig i första hand till statliga institutioner och konsthallar men också aktivt till regioner vid införandet av samverkansmodellen. Bakom initiativet till kampanjen står KRO/KIF tillsammans med Konstkonsulenterna i Sverige med stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

——————————-

MU-barometern >>

MU-barometern är en granskning av hur museer och konsthallar tillämpar MU-avtalet.

 

 

WordPress theme: Kippis 1.12