Om

KRO är de svenska bildkonstnärernas intresseorganisation. KRO ansluter konstnärer med minst fem års yrkesverksamhet.
KRO har som mål att förbättra medlemmarnas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma.
KRO företräder ca 8800 medlemmar.

KRO BD Lokalförening ( Pg 487744-5 )

Fr.o.m våren 2015 har föreningen lagts i vila. KRO BD hålls ändå vid liv via webbsidor och mejlutskick..

I stället för någon ordförande har vi nu fr.o.m juli 2017 en talesperson. Först ut Victoria Andersson.

 

WordPress theme: Kippis 1.12