Årsmötet 6 maj

Tillsammans med KRO Norrs två övriga ombud Marie Lindberg, Gävle och Linda Peterson, Östersund, deltog undertecknad i mötet i Stockholm.

De nya organisationsförslaget fick som väntat motstånd från KRO Mitts ombud men efter lite stadgeändringar röstades förslaget igenom. KRO Mitt vill ju till varje pris behålla sin regionstyrelse.
Organisatoriskt lämnas nu successivt det regionsindelade och i stället går KRO mot mer länsvis täckning som funkar bättre i relation till de länsvisa samverkansmodellerna.  Till nästa årsmöte kommer nu också 40 st ombud runt om i landet att väljas – ledamöter som alla medlemmarna kan föreslå. Ombuden utses sedan genom digitala omröstningar

Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo fick förnyat förtroende som riksordförande och vice riksordförande. Ny i styrelsen valdes Peter Lundström, Umeå. Samma Peter som flera år jobbat åt Statens konstråd med gestaltningsuppdrag, bl.a. i Kiruna ( “Totem” ). Nu också som frilansande med uppdrag I Kiruna ( nya Torget ) med en budget på 4 milj.

Det här var också första gången som f.d. KIF och KRO hade ett gemensamt årsmöte.

/ Bengt

WordPress theme: Kippis 1.12