Höj ersättningsnivån för konstnärer!

Öppet brev till Omar Jacobsson, ordförande i Luleå kulturnämnd.

Den låga utställningsersättning som konsthallen i Luleå betalar utställande konstnärer har uppmärksammats i massmedia. 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft påbörjades en undersökning ”Reko”, http://www.projektreko.org/index.php
ett konstprojekt med stöd av bland andra Statens kulturråd och KUN. Baserat på data som samlats in från 118 konsthallar och museer i Sverige har arbetsvillkoren bakom konsten kartlagts. Hallar och institutioner uppmanades svara på frågor, bland annat: Betalas korrekta arvoden? Vilken policy och inställning har institutionen när det gäller konstnärernas arbetsvillkor? De som uppfyller kriterierna och arbetar efter det av staten 2009 sanktionerade MU-avtalet, (medverkans- och utställningsavtalet) får en REKO-stämpel för sin verksamhet.

Läs hela >>

Publicerad också i NSD och i Kuriren

WordPress theme: Kippis 1.12