Årsmötet 6 maj

Tillsammans med KRO Norrs två övriga ombud Marie Lindberg, Gävle och Linda Peterson, Östersund, deltog undertecknad i mötet i Stockholm.

De nya organisationsförslaget fick som väntat motstånd från KRO Mitts ombud men efter lite stadgeändringar röstades förslaget igenom. KRO Mitt vill ju till varje pris behålla sin regionstyrelse.
Organisatoriskt lämnas nu successivt det regionsindelade och i stället går KRO mot mer länsvis täckning som funkar bättre i relation till de länsvisa samverkansmodellerna.  Till nästa årsmöte kommer nu också 40 st ombud runt om i landet att väljas – ledamöter som alla medlemmarna kan föreslå. Ombuden utses sedan genom digitala omröstningar

Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo fick förnyat förtroende som riksordförande och vice riksordförande. Ny i styrelsen valdes Peter Lundström, Umeå. Samma Peter som flera år jobbat åt Statens konstråd med gestaltningsuppdrag, bl.a. i Kiruna ( “Totem” ). Nu också som frilansande med uppdrag I Kiruna ( nya Torget ) med en budget på 4 milj.

Det här var också första gången som f.d. KIF och KRO hade ett gemensamt årsmöte.

/ Bengt

Regional konstnärspolitik i praktiken

Arranggör: KLYS

Regional konstnärspolitik i praktiken
Samråd med kulturskapare – hur, om vad och med vem?
Tisdag 23 maj
Tid: kl. 13.15-17.15 (registrering från kl. 12:30)
Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 15, Norrköping, rum 6-7

KLYS bjuder på kaffe/te och fika under dagen.

Sista anmälningsdag är 30 april.

Samma dag och i samma hus som KLYS konferens öppnar Scenkonstbiennalen 2017 – Sveriges största festival för scenkonst som genomförs hela veckan runt om i Norrköping med teater, dans, kulturpolitiska seminarier m.m.

Till anmälan >>

Att skriva om konst.

I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland, bjuder Konstkonsulenterna i Norr in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Vi möter Ann-Catrine Eriksson, konstvetare och universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Ann-Catrine håller bl.a. kursen Att skriva om samtida konst, på Umeå Universitet.

Dagen består av föreläsning och innehåller också ett workshop-pass där vi använder oss av pågående utställning på Bildmuseet i Umeå som underlag för övningarna.

Plats: Sliperiet och Bildmuseet, Umeå

Datum: 4 april, 10.00-16.00

Anmälan senast: 21 mars till Konstkonsulent i Region Norrbotten, lena.k.ylipaa@norrbotten.se

Vi viker 4 platser för varje län, om fler anmäler sig sker lottning av platserna.

Du som tidigare skrivit för Volym eller deltagit i tidigare Volymseminarium har företräde till dagen.
Konstkonsulenten står för resekostnader.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan Konstkonsulenterna i Norr.

Galleri Syster och Statens konstråd inbjuder till konstkafé

Galleri Syster och Statens konstråd inbjuder till konstkafé
på Galleri Syster tisdag 28 februari kl.18.30

Statens konstråds curatorer Lisa Rosendahl och Marti Manen berättar om deras pågående arbete med projekten Industrisamhälle i förändring i Luleå och Konst Händer i Boden. Varmt välkomna att ta del av deras arbete mitt i processen och tillsammans fundera över beröringspunkter med andra initiativ i regionen.

Dialogmöte för Konst i Norrbotten

Datum och tid: Torsdag 2/3 kl. 16.00-18.00
Lokal: 3:an i Regionhuset i Luleå. Vi bjuder på fika.

På dagordningen står statusuppdatering av komplettering Kulturplan 2017 samt tankar inför skrivningen av vår nya Kulturplan som ska gälla från och med 2018.

Dialogformen är workshop, där följande frågeställningar kommer att tas upp:
– Vilka behov och utmaningar finns under de kommande fyra åren?
– Vilken funktion ska den regionala kulturplanen ha?
– Vilka frågor ser ni behöver prioriteras på regional nivå?

Dialogen är öppen för alla!
VÄNLIGEN SPRID GÄRNA DENNA INFORMATION.

Anmälan görs till; carina.ronnback@norrbotten.se senast den 27/2.

Länkar:
Kulturplan, komplettering för 2017:
http://www.norrbotten.se/publika/ku/stku/Dokument/Komplettering_kulturplan_2017_webb.pdf

Kulturplan för Norrbotten 2014-2016:
http://www.norrbotten.se/upload/IB/ku/stku/Kulturplan%20201311slutversion.pdf

Med vänlig hälsning Kristina Nilsson, kulturchef

Kurs i upphovsrätt

Den 22 februari arrangerar Resurscentrum för konst tillsammans med KRO/KIF föreläsningen “Upphovsrätt i praktiken”.

En föreläsning som behandlar frågorna: På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?

Föreläsare

Christina Wainikka, jurist och forskare som skrivit flera böcker, bland annat boken Konstjuridik – med fokus på konstnären (tillsammans med Katarina Renman Claesson).
Katarina Renman Claesson, juristforskare, författare och föreläsare som under många år fördjupat sig i särskilt upphovsrätt och konstjuridik.

Luleå den 22 februari kl 13.00-16.00
Plats: Kulturens Hus, Lokal: Hägnan

ANMÄL DIG HÄR  >>

WordPress theme: Kippis 1.12