Dom var roligare förr

Här kan du läsa undertecknads bidrag till Norrbotten museums årsbok 2015 om konst. / Bengt

”Dom var roligare förr”. Ja, så lät det när jag en gång frågade en av de äldre medlemmarna, jag känner, om KRO och om att gå på möten. ”Då tog jag gärna med mig whisky, för det var ju alltid fest efteråt. Numera är det så jäkla seriöst och tråkigt”.

Läs hela >>

MU-barometern 2015

En granskning av tillämpningen av MU-avtalet under 2014.

“Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, knappt betalt för sitt arbete.”

Läs hela på kro.se >>

KRO BD i vila

Vid årsmötet 12 april beslutades att låta föreningen tills vidare vila.

KRO BD hålls i fortsättningen vid liv via webbsida och mejlutskick.

Nya MU-tariffer

Från den 1 juli 2014 gäller ett nytt omförhandlat statliga ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar (MU-avtalet).

Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller större sluten krets. Utställningsersättningens storlek regleras av tariffer. Av tariffen framgår även lägsta
ersättningsbelopp. Beloppen i tariffen ska enligt avtalet räknas upp med konsumentprisindex 2015 och därefter vart tredje kalenderår. Från den 1 januari 2015 gäller nya tariffer i MU-avtalet, enligt bilaga.

Tidpunkten för tecknandet av ett enskilt avtal mellan arrangör och upphovsperson bör ligga till grund för vilka tariffer som är gällande.

MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid
utställningar av verk i deras ägo.

En undersökning av tillämpningen av avtalet som Kulturrådet genomförde 2012, visade att det tillämpades av ungefär 40 procent av utställningsarrangörerna i landet. Inte alla dessa tillämpade
medverkansersättning. Kulturrådet arbetar för att tillämpningen av avtalet hos arrangörer som erhåller offentlig finansiering ska öka.

Tariffer MU-avtal 2015 ( pdf )

 

Om landstingets arvoden

Två KRO-medlemmar har tackat nej till en förfrågan om att delta i ett NLL-arrangemang pga av lågt arvode. En skrivelse av styrelsen har skickats till NLL kulturdivision.

“Med anledning av en förfrågan från Kultur och hälsa, Kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting till konstnärer om att vara med i programmet för kultur i entrén, på Gällivare sjukhus, under två timmar vill vi även lyfta frågan om ersättning … ”

Läs hela >>

Konstpool.se

Konstpool.se är en ny webbplats med utlysningar inom bild- och formområdet.

Sajten är uppe och igång, gå in och titta!

Utlysningar
Fler och fler utlysningar samlas på sidan. Det är utlysningar om uppdrag, stipendier, utställningar, symposium, utbildningar, tjänster, residencies mm. Varje dag registrerar sig nya konstnärer och nya organisationer får konton och lägger upp utlysningar.

Nyhetsbrev
Gå in på konstpool.se anmäl dig till nyhetsbrevet och titta på de utlysningar som finns. Tipsa oss gärna om utlysningar (info@konstpool.se) och hjälp oss att sprida informationen om Konstpool så att många får del av det som finns.

Vi bygger vidare
Små justeringar och nya funktioner skapas hela tiden. Vi bygger också ut systemet så att hela ansökningsprocessen kan göras på Konstpool. Det kommer ytterligare att förenkla för alla parter.

/ Konstpool, Ragna Berlin

Branschdagar för konstområdet i Norrland

Boka in 26-27 november 

Plats: Örnsköldsvik och Arken konferens
Strandgatan 21
Tid: Onsdag – start 09.30 för registrering.
Torsdag – avslut 14.30
Kostnad: Konstnärer gratis. Övriga 300 kr
Kaffe och lunch ingår båda dagarna. Festmiddag i hoppbacken betalas enskilt. Buffé ca 120 kr + dryck

Resurscentrum Konst Västernorrland i samarbete med Kc Nord, Örnsköldsviks kommun och Af Kultur Nord bjuder in konstnärer, offentlig konstförvaltning, näringsliv och andra aktörer till Branschdagar för konstområdet i Norrland 2014

Passa på att mötas, diskutera och visionera om hur vi kan skapa ett konstliv attraktivt för konstutövare och konstmottagare.

Missa inte att ta del av föreläsningar, konsthändelser, panelsamtal, portfoliovisning, presentationer av kommande och pågående konstarbeten…
Karolina Modig, journalist och författare till boken Värdet av konst, föreläser om konstens värde för såväl individer som för företag och samhället. Vad och vilka är förutsättningarna för konstarbete i Norrland – nu och i en framtid? Hur och var finns det möjlighet till konstutövande och samarbeten mellan olika aktörer? En panel med deltagare från olika delar av konstområdet samtalar runt frågorna.
Näringsliv och konstkompetens i samarbete – lyssna till entreprenören Lasse Bäckvall och konstnären Andreas Brännlund som berättar om sitt arbete.
HumlabX och Volym presenterar sig… och mycket mer.

ANMÄLAN och hela INBJUDAN på
www.resurscentrumkonst.se/2014/09/branschdagar-for-konstomradet-i-norrland-2/

WordPress theme: Kippis 1.12