Branschdagar för konst i norr – BRAK 2016

BrakloggaRektangelWDen 14 – 15 september arrangerar Konstnärscentrum Nord tillsammans med länskonstkonsulenten i Norrbotten, Arbetsförmedlingen kultur nord, Konsthallen i Luleå och Havremagasinet i Boden branschdagar för konstområdet i norr.
Under dagarna varvas konstnärspresentationer med föreläsningar, panelsamtal och debatter kring aktuella frågeställningar. Möjligheten att ta del av konstnärspresentationer i digital form och möta konstnärer finns under båda dagarna.

Välkommen att ta del av ett intressant och aktuellt program med konst och politik i fokus! Mer info på brak2016.se .

Anmälningar till BRAK 2016 görs senast 26 juni via brak2016.se

Sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade.

Dom var roligare förr

Här kan du läsa undertecknads bidrag till Norrbotten museums årsbok 2015 om konst. / Bengt

”Dom var roligare förr”. Ja, så lät det när jag en gång frågade en av de äldre medlemmarna, jag känner, om KRO och om att gå på möten. ”Då tog jag gärna med mig whisky, för det var ju alltid fest efteråt. Numera är det så jäkla seriöst och tråkigt”.

Läs hela >>

MU-barometern 2015

En granskning av tillämpningen av MU-avtalet under 2014.

“Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, knappt betalt för sitt arbete.”

Läs hela på kro.se >>

KRO BD i vila

Vid årsmötet 12 april beslutades att låta föreningen tills vidare vila.

KRO BD hålls i fortsättningen vid liv via webbsida och mejlutskick.

Nya MU-tariffer

Från den 1 juli 2014 gäller ett nytt omförhandlat statliga ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar (MU-avtalet).

Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller större sluten krets. Utställningsersättningens storlek regleras av tariffer. Av tariffen framgår även lägsta
ersättningsbelopp. Beloppen i tariffen ska enligt avtalet räknas upp med konsumentprisindex 2015 och därefter vart tredje kalenderår. Från den 1 januari 2015 gäller nya tariffer i MU-avtalet, enligt bilaga.

Tidpunkten för tecknandet av ett enskilt avtal mellan arrangör och upphovsperson bör ligga till grund för vilka tariffer som är gällande.

MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid
utställningar av verk i deras ägo.

En undersökning av tillämpningen av avtalet som Kulturrådet genomförde 2012, visade att det tillämpades av ungefär 40 procent av utställningsarrangörerna i landet. Inte alla dessa tillämpade
medverkansersättning. Kulturrådet arbetar för att tillämpningen av avtalet hos arrangörer som erhåller offentlig finansiering ska öka.

Tariffer MU-avtal 2015 ( pdf )

 

Om landstingets arvoden

Två KRO-medlemmar har tackat nej till en förfrågan om att delta i ett NLL-arrangemang pga av lågt arvode. En skrivelse av styrelsen har skickats till NLL kulturdivision.

“Med anledning av en förfrågan från Kultur och hälsa, Kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting till konstnärer om att vara med i programmet för kultur i entrén, på Gällivare sjukhus, under två timmar vill vi även lyfta frågan om ersättning … ”

Läs hela >>

WordPress theme: Kippis 1.12